CÔNG TY TNHH HYOSUNG VIỆT NAM

Địa chỉ: Đường N2 KCN 5, Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Website: http://www.hyosungvina.com

Triển khai hệ thống phòng họp chuyên dụng