TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN EVO

TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN EVO

 • 8 vùng  (16 vùng kép ) , mở rộng 192 vùng
 • Tích hợp tính năng báo cháy (đầu dò 4 dây )
 • Tích hợp tính năng điều khiển hệ thống đèn ,máy lạnh v…v…
 • Tích hợp  tính năng kiểm soát cửa
 • Hỗ trợ PCS Series, IP Module (IP150)  Voice Module (VDMP3)
 • Nâng cấp firmware thông qua 307USBBabyware  Winload
 • Tương thích với NEware V4.0 hoặc cao hơn
 • Tự động tính năng Daylight Savings Time
 • PGM1 có thể được sử dụng như một đầu vào khói 2 dây
 • Chương trình điều khiển từ xa sử dụng các mã chủ hoặc cài đặt
 • Nguồn nuôi dự phòng cho ngày ,giờ 
 • 1 giám sát đầu ra chuông, nguồn phụ  đường dây điện thoại
 • Nhấn nút để kích hoạt hoặc tắt đầu ra nguồn phụ
 • Phù hợp trong một 28cm x 28cm x 7.6cm (11in 11in x 3in) hộp kim loại
 • Series EVO chia sẻ các chương trình tương tự để thay thế bảng điều khiển dễ dàng