0971 735 735

Hỗ trợ 24/7

0Giỏ hàng của bạn0 ₫

Xe đẩy (0)

Không có sản phẩm nào trong giỏ.
Quảng cáo sản phẩm nổi bật

AI Extension LOXONE (100471)

(0)
8,130,000 ₫8,130,000 ₫

Belimo Tree LOXONE (100519)

(0)
5,430,000 ₫5,430,000 ₫

DALI Extension LOXONE (100200)

(0)
21,630,000 ₫21,630,000 ₫

DI Extension LOXONE (100283)

(0)
11,260,000 ₫11,260,000 ₫

Froling Extension LOXONE (100158)

(0)
8,710,000 ₫8,710,000 ₫

KNX Extension LOXONE (100322)

(0)
22,380,000 ₫22,380,000 ₫

Multi Extension Air LOXONE (100116)

(0)
20,310,000 ₫20,310,000 ₫

Modbus Extension LOXONE (100124)

(0)
9,930,000 ₫9,930,000 ₫

Nano DI Tree LOXONE (100242)

(0)
3,800,000 ₫3,800,000 ₫

Loxone Dimmer Extension (100029)

(0)
18,040,000 ₫18,040,000 ₫

AO Extension LOXONE (100382)

(0)
10,740,000 ₫10,740,000 ₫

EnOcean Extension LOXONE (100015)

(0)
12,930,000 ₫12,930,000 ₫

1-Wire Extension LOXONE (100014)

(0)
7,450,000 ₫7,450,000 ₫

RS232 Extension LOXONE (100013)

(0)
7,450,000 ₫7,450,000 ₫

DMX Extension LOXONE (100012)

(0)
11,660,000 ₫11,660,000 ₫

RS485 Extension LOXONE (100011)

(0)
7,450,000 ₫7,450,000 ₫

Wallbox 11 kW 16A Air LOXONE (100527)

(0)
29,460,000 ₫29,460,000 ₫

Schueco Extension LOXONE (100457)

(0)
11,660,000 ₫11,660,000 ₫

Wallbox 7.4kW 32A Tree LOXONE (100535)

(0)
29,460,000 ₫29,460,000 ₫

Touch có dây màu trắng LOXONE (100221)

(0)
4,190,000 ₫4,190,000 ₫

Nano 2 Relay Tree LOXONE (100395)

(2)
4,220,000 ₫4,220,000 ₫

100569 - Loxone M-Bus Extension

(0)
9,930,000 ₫9,930,000 ₫
/ 2